• 01 Beige Pale-swatch
  • 02 Beige Clair-swatch
  • 32 Ambre Clair-swatch
  • 01 Beige Pale
  • 02 Beige Clair
  • 32 Ambre Clair
BLANC DE PERLE
珍珠肌透白亮颜粉饼
全季防护

珍珠肌透白亮颜粉饼包含两款颜色:基础色均匀、修饰肤色;白色高光立体塑颜,修饰脸部轮廓,提亮暗沉区域。SPF 20 - PA++

这款采用全季适合科技配方的粉饼,能保护肌肤,适应一年四季不同的温度及湿度变化,令肌肤如珍珠般从早到晚莹润,白皙透亮。

SPF20 PA++

¥ 560